Articole2018-08-15T10:58:57+03:00
1212, 2019

Propunerea probelor și completarea probatoriului în cadrul procesului civil.

December 12th, 2019|

Art. 249 Cod procedură civilă, stabilește că cel care face o susținere în cursul procesului trebuie să o dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege. Dispozițiile art. 22 alin. 2 Cod procedură civilă, [...]

1212, 2019

Insolvența. Modalitate de numărare a voturilor în cadrul adunării creditorilor – decizie de speță.

December 12th, 2019|

În urma deschiderii procedurii insolvenței societății C. SRL a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar provizoriu de către instanță D.I. La prima ședință a adunării creditorilor, pentru punctul de pe ordinea de zi având [...]

712, 2019

Invocarea prescripției dreptului de a solicita executarea silită și a lipsei dovezii cesiunii de creanță prin cererea de încuviințare a executării silite

December 7th, 2019|

Atât instanțele de judecată cât și justițiabilii au ridicat problema posibilității de a invoca prescripția dreptului de a cere executarea silita a unei creanțe, prin chiar cererea de încuviințare a executării silite. Conform art. 666 [...]

1610, 2019

Daunele materiale și morale datorate pentru ruperea logodnei

October 16th, 2019|

Potrivit art. 266 Cod civil, logodna reprezintă promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria. Încheierea logodnei nu este supusă nici unei formalități și poate fi dovedită prin orice mijloc de probă. Promisiunea de încheiere a căsătoriei [...]

1310, 2019

Competența teritorială a executorului judecătoresc

October 13th, 2019|

Competența teritorială a executorului judecătoresc pentru executarea silita a hotărârilor judecătorești și a celorlalte titluri executorii. Care este regula generală în materie pentru stabilirea competenței executorului judecătoresc? Regula in materie este stabilita de art.652 Cod [...]

1504, 2019

Contract de credit de consum acordat direct în magazin în luna martie 2006. Lipsa caracterului de titlu executoriu

April 15th, 2019|

Prezentăm mai jos considerentele ce au fost avute de instanțe pentru a reține inexistența caracterului de titlu executoriu pentru un contract de credit de consum încheiat direct în magazin în luna martie 2006. La data [...]

409, 2018

Renuntarea la judecata

September 4th, 2018|

Ce este renuntarea la judecata? Unul dintre principiile actiunii civile este acela al disponibilitatii, in sensul ca partile pot realiza acte de dispozitie cu privire la respectiva actiune. Art. 406 Cod procedura civila da [...]

1508, 2018

Întreprinderea individuală în raporturile de drept civil și drept penal

August 15th, 2018|

Întreprinderea individuală în raporturile de drept civil și drept penal Redăm mai jos câteva aspecte esențiale ce privesc întreprinderea individuală în raporturile de drept civil și drept penal Întrepinderea individuală nu este persoană juridică [...]