30 03, 2020

Zile libere platite parintilor – Legea nr. 19/2020, modificata prin OUG 30/2020

By |2020-03-30T13:05:42+03:00March 30th, 2020|Categories: Articole juridice|Tags: , , , |Comments Off on Zile libere platite parintilor – Legea nr. 19/2020, modificata prin OUG 30/2020

Conform Legii nr. 19/14.03.2020 modificata prin OUG 30/2020, in situatia suspendarii cursurilor sau inchiderii temporare a unitatilor de invatamant unde copiii sunt inscrisi, se acorda zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor, in situatia suspendarii cursurilor sau inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate astfel de catre autoritatile competente cu atributii in domeniu. Zilele libere platite, conform art. [...]

28 03, 2020

Modificarea si completarea Codului penal prin OUG 28/2020, ca urmare a raspandirii COVID-19.

By |2020-03-28T10:35:50+02:00March 28th, 2020|Categories: Articole juridice|Comments Off on Modificarea si completarea Codului penal prin OUG 28/2020, ca urmare a raspandirii COVID-19.

Modificarea si completarea Codului penal prin OUG 28/2020, ca urmare a raspandirii virusului SARS-CoV-2 (coronavirus) si ca urmare a nerespectarii normelor privind carantina institutionalizata sau, dupa caz, a masurii de izolare la domiciliu. Prin Ordonanta de Urgenta nr. 28 din 18 martie 2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, legiuitorul a modificat si completat Codul penal, astfel: Art. 326. Falsul in declaratii (1) Declararea necorespunzatoare a [...]

12 12, 2019

Propunerea probelor și completarea probatoriului în cadrul procesului civil.

By |2019-12-12T14:54:19+02:00December 12th, 2019|Categories: Articole juridice|Comments Off on Propunerea probelor și completarea probatoriului în cadrul procesului civil.

Art. 249 Cod procedură civilă, stabilește că cel care face o susținere în cursul procesului trebuie să o dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege. Dispozițiile art. 22 alin. 2 Cod procedură civilă, privind rolul judecătorului în aflarea adevărului, statuează că instanța are îndatorirea sa stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greșeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor și prin aplicarea corectă [...]

12 12, 2019

Insolvența. Modalitate de numărare a voturilor în cadrul adunării creditorilor – decizie de speță.

By |2019-12-12T13:27:46+02:00December 12th, 2019|Categories: Articole juridice|Comments Off on Insolvența. Modalitate de numărare a voturilor în cadrul adunării creditorilor – decizie de speță.

În urma deschiderii procedurii insolvenței societății C. SRL a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar provizoriu de către instanță D.I. La prima ședință a adunării creditorilor, pentru punctul de pe ordinea de zi având ca obiect confirmarea lichidatorului judiciar provizoriu, doamnele S.I.D. și D.I.L. în calitate de creditoare, cu procent de 7,53% din totalul creanțelor au votat împotriva desemnării în calitate de lichidator judiciar a D.I.  Un procent de [...]

7 12, 2019

Invocarea prescripției dreptului de a solicita executarea silită și a lipsei dovezii cesiunii de creanță prin cererea de încuviințare a executării silite

By |2019-12-07T10:36:29+02:00December 7th, 2019|Categories: Articole juridice|Comments Off on Invocarea prescripției dreptului de a solicita executarea silită și a lipsei dovezii cesiunii de creanță prin cererea de încuviințare a executării silite

Atât instanțele de judecată cât și justițiabilii au ridicat problema posibilității de a invoca prescripția dreptului de a cere executarea silita a unei creanțe, prin chiar cererea de încuviințare a executării silite. Conform art. 666 alin. 5 Cod procedură civilă, instanţa poate respinge cererea de încuviinţare a executării silite numai dacă:1. Cererea de executare silită este de competenţa altui organ de executare decât cel sesizat;2. Hotărârea sau, după caz, înscrisul nu [...]

16 10, 2019

Daunele materiale și morale datorate pentru ruperea logodnei

By |2019-10-16T09:33:41+03:00October 16th, 2019|Categories: Articole juridice|Comments Off on Daunele materiale și morale datorate pentru ruperea logodnei

Potrivit art. 266 Cod civil, logodna reprezintă promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria. Încheierea logodnei nu este supusă nici unei formalități și poate fi dovedită prin orice mijloc de probă. Promisiunea de încheiere a căsătoriei (logodna) nu poate primi forță obligatorie, astfel că logodnicul care rupe logodna nu poate fi constrâns să încheie căsătoria. Ruperea logodnei poate fi realizată de oricare dintre cei doi logodnici, iar motivele ce determină ruperea [...]

13 10, 2019

Competența teritorială a executorului judecătoresc

By |2019-10-16T09:32:00+03:00October 13th, 2019|Categories: Articole juridice|Comments Off on Competența teritorială a executorului judecătoresc

Competența teritorială a executorului judecătoresc pentru executarea silita a hotărârilor judecătorești și a celorlalte titluri executorii. Care este regula generală în materie pentru stabilirea competenței executorului judecătoresc? Regula in materie este stabilita de art.652 Cod civil, care arată ca, dacă prin lege nu se dispune altfel, hotărârile judecătorești şi celelalte titluri executorii se execută de către executorul judecătoresc din circumscripția curţii de apel, după cum urmează:a) în cazul urmăririi silite [...]

4 10, 2019

Încetarea contractului individual de muncă în perioada de probă

By |2019-10-13T08:08:16+03:00October 4th, 2019|Categories: Articole juridice|Tags: |Comments Off on Încetarea contractului individual de muncă în perioada de probă

Perioada de probă este reglementată de art. 31 din Codul muncii și reprezintă o perioadă stabilită la încheierea contractului individual de muncă, de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere în care angajatorul poate verifica aptitudinile salariatului. Perioada de probă pentru persoanele cu handicap este de cel mult 30 de zile calendaristice, potrivit art. 31 [...]

15 04, 2019

Contract de credit de consum acordat direct în magazin în luna martie 2006. Lipsa caracterului de titlu executoriu

By |2019-04-15T11:49:05+03:00April 15th, 2019|Categories: Articole juridice|Comments Off on Contract de credit de consum acordat direct în magazin în luna martie 2006. Lipsa caracterului de titlu executoriu

Prezentăm mai jos considerentele ce au fost avute de instanțe pentru a reține inexistența caracterului de titlu executoriu pentru un contract de credit de consum încheiat direct în magazin în luna martie 2006. La data de 17.03.2006, debitorul, M.P., a solicitat emiterea unui card de credit, respectiv creditarea sumei de x lei, reprezentând credit de consum acordat direct în magazin, încheiat cu  XYZ. S.A. La scurt timp de la data [...]

27 03, 2019

ACORDUL DE RECUNOASTERE A VINOVATIEI

By |2019-04-15T10:53:04+03:00March 27th, 2019|Categories: Articole juridice|Tags: , |Comments Off on ACORDUL DE RECUNOASTERE A VINOVATIEI

Ce este cordul de recunoasterea vinovatiei? Art. 478 Cod procedura penala prevede ca, in cursul urmaririi penale, dupa punerea in miscare a actiunii penale, inculpatul si procurorul pot incheia un acord, ca urmare a recunoasterii vinovatiei de catre inculpat.Acordul de recunoastere a vinovatiei are ca obiect recunoasterea comiterii faptei si acceptarea incadrarii juridice pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si priveste felul si cuantumul pedepsei, precum si [...]