Alegerea instantei in actiunile de divort

Art. 915 din Codul de procedură civilă stabilește ca regulă că instanța competentă pentru soluționarea cererilor de divorț este judecătoria în circumscripţia căreia se află cea din urmă locuinţă comună a soţilor.

Dacă soţii nu au avut locuinţă comună sau dacă niciunul dintre soţi nu mai locuieşte în circumscripţia judecătoriei în care se află cea din urmă locuinţă comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripţia căreia îşi are locuinţa pârâtul, iar când pârâtul nu are locuinţa în ţară şi instanţele române sunt competente internaţional, este competentă judecătoria în circumscripţia căreia îşi are locuinţa reclamantul.

Conform Codului de procedură civilă, în cazul acțiunii de divorț, dacă nici reclamantul şi nici pârâtul nu au locuinţa în ţară, părţile pot conveni să introducă cererea de divorţ la orice judecătorie din România. În lipsa unui asemenea acord, cererea de divorţ este de competenţa Judecătoriei Sectorului 5 al municipiului Bucureşti.

Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Decizia nr.20/2016 pronunțată în soluționarea recursului în interesul legii, a stabilit că  acordul părţilor cu privire la alegerea instanţei care urmează să soluţioneze acţiunea de divorţ trebuie să fie exprimat expres.

Spre exemplu, dacă ambii soți locuiesc în străinătate, se pot înțelege să aleagă ca instanță competentă pentru soluționarea acțiunii de divorț Judecătoria Brașov. In acest caz cabinetul nostru de avocatura va poate oferi sprijin in solutionarea actiunii. Ne puteti contacta telefonic sau prin email.

Acest acord trebuie să fie unul expres, cu alte cuvinte acordul trebuie să clar și să nu lase niciun fel de îndoială cu privire la alegerea instanței.

Dacă părțile nu au ales de comun acord judecătoria din România, în cazul în care nici unul dintre soți nu locuiește în țară, acțiunea de divorț este de competența  Judecătoriei Sectorului 5 București.