Articole juridice

/Articole juridice

Propunerea probelor și completarea probatoriului în cadrul procesului civil.

Art. 249 Cod procedură civilă, stabilește că cel care face o susținere în cursul procesului trebuie să o dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege. Dispozițiile art. 22 alin. 2 Cod procedură civilă, privind rolul judecătorului în aflarea adevărului, statuează că instanța are îndatorirea sa stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni [...]

By |2019-12-12T14:54:19+02:00December 12th, 2019|Categories: Articole juridice|Comments Off on Propunerea probelor și completarea probatoriului în cadrul procesului civil.

Insolvența. Modalitate de numărare a voturilor în cadrul adunării creditorilor – decizie de speță.

În urma deschiderii procedurii insolvenței societății C. SRL a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar provizoriu de către instanță D.I. La prima ședință a adunării creditorilor, pentru punctul de pe ordinea de zi având ca obiect confirmarea lichidatorului judiciar provizoriu, doamnele S.I.D. și D.I.L. în calitate de creditoare, cu procent de 7,53% din totalul [...]

By |2019-12-12T13:27:46+02:00December 12th, 2019|Categories: Articole juridice|Comments Off on Insolvența. Modalitate de numărare a voturilor în cadrul adunării creditorilor – decizie de speță.

Invocarea prescripției dreptului de a solicita executarea silită și a lipsei dovezii cesiunii de creanță prin cererea de încuviințare a executării silite

Atât instanțele de judecată cât și justițiabilii au ridicat problema posibilității de a invoca prescripția dreptului de a cere executarea silita a unei creanțe, prin chiar cererea de încuviințare a executării silite. Conform art. 666 alin. 5 Cod procedură civilă, instanţa poate respinge cererea de încuviinţare a executării silite numai dacă:1. Cererea de executare silită este [...]

By |2019-12-07T10:36:29+02:00December 7th, 2019|Categories: Articole juridice|Comments Off on Invocarea prescripției dreptului de a solicita executarea silită și a lipsei dovezii cesiunii de creanță prin cererea de încuviințare a executării silite

Daunele materiale și morale datorate pentru ruperea logodnei

Potrivit art. 266 Cod civil, logodna reprezintă promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria. Încheierea logodnei nu este supusă nici unei formalități și poate fi dovedită prin orice mijloc de probă. Promisiunea de încheiere a căsătoriei (logodna) nu poate primi forță obligatorie, astfel că logodnicul care rupe logodna nu poate fi constrâns să încheie căsătoria. Ruperea [...]

By |2019-10-16T09:33:41+03:00October 16th, 2019|Categories: Articole juridice|Comments Off on Daunele materiale și morale datorate pentru ruperea logodnei

Competența teritorială a executorului judecătoresc

Competența teritorială a executorului judecătoresc pentru executarea silita a hotărârilor judecătorești și a celorlalte titluri executorii. Care este regula generală în materie pentru stabilirea competenței executorului judecătoresc? Regula in materie este stabilita de art.652 Cod civil, care arată ca, dacă prin lege nu se dispune altfel, hotărârile judecătorești şi celelalte titluri executorii se execută de [...]

By |2019-10-16T09:32:00+03:00October 13th, 2019|Categories: Articole juridice|Comments Off on Competența teritorială a executorului judecătoresc

Încetarea contractului individual de muncă în perioada de probă

Perioada de probă este reglementată de art. 31 din Codul muncii și reprezintă o perioadă stabilită la încheierea contractului individual de muncă, de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere în care angajatorul poate verifica aptitudinile salariatului. Perioada de probă [...]

By |2019-10-13T08:08:16+03:00October 4th, 2019|Categories: Articole juridice|Tags: |Comments Off on Încetarea contractului individual de muncă în perioada de probă

Contract de credit de consum acordat direct în magazin în luna martie 2006. Lipsa caracterului de titlu executoriu

Prezentăm mai jos considerentele ce au fost avute de instanțe pentru a reține inexistența caracterului de titlu executoriu pentru un contract de credit de consum încheiat direct în magazin în luna martie 2006. La data de 17.03.2006, debitorul, M.P., a solicitat emiterea unui card de credit, respectiv creditarea sumei de x lei, reprezentând credit de [...]

By |2019-04-15T11:49:05+03:00April 15th, 2019|Categories: Articole juridice|Comments Off on Contract de credit de consum acordat direct în magazin în luna martie 2006. Lipsa caracterului de titlu executoriu

ACORDUL DE RECUNOASTERE A VINOVATIEI

Ce este cordul de recunoasterea vinovatiei? Art. 478 Cod procedura penala prevede ca, in cursul urmaririi penale, dupa punerea in miscare a actiunii penale, inculpatul si procurorul pot incheia un acord, ca urmare a recunoasterii vinovatiei de catre inculpat.Acordul de recunoastere a vinovatiei are ca obiect recunoasterea comiterii faptei si acceptarea incadrarii juridice pentru care [...]

By |2019-04-15T10:53:04+03:00March 27th, 2019|Categories: Articole juridice|Tags: , |Comments Off on ACORDUL DE RECUNOASTERE A VINOVATIEI

Renuntarea la judecata

Ce este renuntarea la judecata? Unul dintre principiile actiunii civile este acela al disponibilitatii, in sensul ca partile pot realiza acte de dispozitie cu privire la respectiva actiune. Art. 406 Cod procedura civila da dreptul reclamantului renunte oricand la judecata, in tot sau in parte, fie verbal in sedinta de judecata, fie prin cerere [...]

By |2019-04-15T10:51:11+03:00September 4th, 2018|Categories: Articole juridice|Comments Off on Renuntarea la judecata

Întreprinderea individuală în raporturile de drept civil și drept penal

Întreprinderea individuală în raporturile de drept civil și drept penal Redăm mai jos câteva aspecte esențiale ce privesc întreprinderea individuală în raporturile de drept civil și drept penal Întrepinderea individuală nu este persoană juridică și astfel nu poate răspunde în mod distinct pentru fapte penale. În acest caz răspunderea penală poate fi atrasă numai [...]

By |2018-08-15T13:19:06+03:00August 15th, 2018|Categories: Articole juridice|Tags: , , |Comments Off on Întreprinderea individuală în raporturile de drept civil și drept penal