Stabilirea paternitatii

Este posibilă stabilirea paternității unui copil dacă tatăl biologic a decedat?

Deși o situație puțin întâlnită, această problemă își găsește totuși soluția, prin formularea unei acțiuni in stabilirea paternitatii.

Conform art. 425 din Codul civil:
(1)Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei aparţine copilului şi se porneşte în numele lui de către mamă, chiar dacă este minoră, sau de către reprezentantul lui legal.
(2)Ea poate fi pornită sau, după caz, continuată şi de moştenitorii copilului, în condiţiile legii.
(3)Acţiunea în stabilirea paternităţii poate fi pornită şi împotriva moştenitorilor pretinsului tată.

Spre exemplu, dacă părinții unui copil nu sunt căsătoriți, iar tatăl decedează înainte de a-l recunoaște pe copil, legea recunoaște copilului posibilitatea de a-i chema în judecată pe moștenitorii tatăl biologic, pentru ca instanța să constate că minorul îl are ca tată pe defunct.

Care este însă situația dacă în urma decesului tatăl biologic nu există moștenitori legali sau testamentari, sau dacă există aceștia au renunțat la succesiune și astfel succesiunea este vacantă?

În această situație acțiunea în stabilirea paternității se introduce impotriva comunei, oraşului
sau, după caz, municipiului în a cărui rază teritorială se aflau bunurile la data deschiderii
moştenirii.

Pentru orice alte informatii suplimentare din aria dreptului familiei va stam la dispozitie si va rugam sa nu ezitati in a ne contacta.