Demisia si incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor.

Demisia reprezinta o modalitate de incetare a contractului individual de munca, din initiativa salariatului, dupa implinirea unui termen de preaviz.

Intotdeauna demisia trebuie sa imbrace forma unei notificari scrise, pe care angajatorul are obligatia de a o inregistra. Salariatul nu are obligatia de a-si motiva demisia.

Refuzul angajatorului de a inregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba.

Codul muncii a stabilit ca termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere.

In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator. 

Pe durata preavizului contractul individual de munca continua sa isi produca toate efectele.

Aceasta inseamna ca salariatul are obligatia de a se prezenta la locul de munca in cadrul programului de munca si de a presta munca potrivit fisei postului sub indrumarea angajatorului, precum si toate celelalte obligatii stabilite de contractual individual de munca si de lege, iar angajatorul are obligatia de a-i plati salariatului salariul si de a-si onora celelalte obligatii nascute din contractual individual de munca.

Contractul individual de munca inceteaza la data expirarii termenului de preaviz sau la data renuntarii totale ori partiale de catre angajator la termenul respectiv.

Salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca. Spre exemplu, daca angajatorul nu achita salariul, salariatul are dreptul de a demisiona fara preaviz. Aceste situatii se pot adresa si rezolva de catre cabinetul nostru. Pentru mai multe informatii puteti accesa si zona de servicii, dreptul muncii.

Demisia, odata adusa la cunostinta angajatorului, este irevocabila.

Despre „demisia la zi” sau incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor

O alta modalitate de incetare a contractului individual de munca este acordul partilor. Incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor este o consecinta fireasca a faptului ca si incheierea contractului individual de munca este rezultatul tot al acordului partilor.

In situatia existentei acordului partilor privind incetarea contractului individual de munca, contractul de munca inceteaza la data stabilita de parti, astfel ca nu se pune problema existentei unei perioade de preaviz.

Practica instantelor de judecata este aceea de a admite actiuni avand ca obiect constatarea incetarii contractului individual de munca prin demisie si nu prin acord.

Intr-o speta angajatorul, dupa inregistrarea notificarii demisiei, a emis decizia de incetare a raporturilor de munca in temeiul acordului partilor.

Aceasta situatie si-a gasit solutionarea de catre instantele de judecata, in sensul admiterii actiunilor, constatarea faptului ca raportul individual de munca a incetat prin demisie si nu prin acord si inregistrarea corespunzatoare in REVISAL.

Este posibil ca salariatul sa demisioneze in timpul cercetarii disciplinare prealabile sanctionarii sale?

Demisia salariatului nu este conditionata de un anumit moment in timp.

Cu toate acestea in urma notificarii scrise a demisiei, contractul isi va produce toate efectele, pana la expirarea termenului de preaviz.

In perioada preavizului cercetarea disciplinara va putea fi realizata, iar salariatul poate fi sanctionat.

Conflictele referitoare la incetarea contractului individual de munca sunt de competenta Tribunalului si sunt scutite de taxa judiciara de timbru.

Avocat Panzaru Claudia.

By |2018-08-15T10:57:30+03:00September 8th, 2017|Categories: Articole juridice|Comments Off on Demisia si incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor.