Punerea in executare silita a creantelor nascute din contracte bancare pentru care a operat prescriptia executarii silite

Ce pot face dacă am luat un credit bancar pe care nu l-am restituit integral și pentru care nu am mai făcut plăti de câțiva ani, iar acum banca/recuperatorul de creanțe mă executa silit?

Contractele de credit bancar reprezinta titluri executorii pentru recuperarea sumelor născute din aceste contracte, potrivit 120 din Ordonanta de Urgenta nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.

In consecinta, pentru a  trece la executarea silita, banca nu are nevoie sa obțină mai întâi o hotărâre judecătorească obligarea debitorului la restituirea sumei imprumutate.

Prin urmare, este suficient ca institutia de credit sa se adreseze cu o cerere de executare silita executorului judecătoresc, careia sa ii anexeze contractul de credit bancar.

Executorul judecătoresc solicita instantei de judecata încuviințarea executării silite, iar după admiterea cererii va trece la emiterea somației de executare silita și la comunicarea titlului executoriu.

În ultima perioadă am observat o sporire a situațiilor în care băncile au vândut către recuperatorii de credite creanțe pentru care executarea silita prescrisa.

Recuperatorii creanțelor au pus în executare contractele de credit bancar pentru care executarea silita era prescrisa.

În aceasta situație, debitorii au invocat cu succes prescripția dreptului de a cere executarea silită, pe calea formulării contestației la executare silita.

Pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile prescripției, trebuie observate data formulării cererii de executare silita, prevederile contractuale referitoare la declararea anticipata a creditului – dacă este cazul, verificarea graficului de rambursare a creditului, etc.

In cadrul contestatiei la executare silita, dacă instanta constata ca executarea silita s-a pornit deși au trecut mai mult de 3 ani de la data la care creanță a devenit exigibila, va admite contestația la executare silita și va anula formele de executare silita.
Anularea executării silite însasi și constatarea prescripției dreptului de a solicita executarea silita înseamnă că debitorul nu va mai putea fi executat silit în baza respectivului contact de credit.

Termenul în care contestația la executare silita poate fi pornit este de 15 zile de la fata comunicării somației.

Contestația la executare silita se adresează instantei de executare, respectiv judecătoriei de la domiciliul debitorului, iar taxa judiciara de timbru datorata pentru purtarea litigiului se calculează la valoarea sumei urmarite, insa fără a putea depăși 1.000 lei.

Ce pot face dacă s-a prescris dreptul creditorului de a solicita executarea silita dar creditorul a ramas in pasivitate si nu a pornit executarea silita?

În aceasta situație debitorul are deschisa calea unei acțiuni în constatarea interveniririi prescripției dreptului de a se solicita executarea silita.

Actiunea se adreseaza instantei de judecata competente si se judeca in contradictoriu cu credittorul.