Ce este autoritatea parinteasca?

Conform art. 483 Cod civil, autoritatea părintească este ansamblul de drepturi şi îndatoriri care privesc atât persoana, cât şi bunurile copilului.

Părinţii au obligatia de a exercita autoritatea părintească numai în interesul superior al copilului, cu respectul datorat persoanei acestuia.

Totodata, parintii trebuie sa îl asocieze pe copil la toate deciziile care îl privesc, ţinând cont de vârsta şi de gradul său de maturitate.

Autoritatea parinteasca se exercita pana la data cand copilul dobandeste capacitate de exercitiu

Cand se stabileste autoritate parinteasca comuna pentru parinti?

In situatia in care parintii divorteaza sau daca nu sunt casatoriti insa nu convietuiesc, regula este aceea a exercitarii autoritatii parintesti in comun asupra copilului.

In concret, parintii copilului trebuie sa ia impreuna deciziile importante pentru cresterea, educarea si dezvoltarea copilului, precum cele referitoare la alegerea felului învăţăturii sau pregătirii profesionale, tratamente medicale complexe sau intervenţii chirurgicale, reşedinţa copilului sau administrarea bunurilor. (art. 36 alin. 3 din Legea nr. 272/2004).

O alta decizie ce trebuie luata impreuna de parintii care exercita in comun autoritatea parinteasca este acordul pentru eliberarea pasaportului minorului si acordul pentru calatoria minorului in strainatate

In ce situatii poate instanta sa dispuna exercitarea autoritatii parintesti in mod exclusiv de catre unul dintre parinti?

Conform art. 398 Cod civil, dacă există motive întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului, instanţa hotărăşte ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul dintre părinţi.

Art. 36 alin. 7 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, statuează că se consideră motive întemeiate pentru ca instanţa să decidă ca autoritatea părintească să se exercite de către un singur părinte alcoolismul, boala psihică, dependenţa de droguri a celuilalt părinte, violenţa faţă de copil sau faţă de celălalt părinte, condamnările pentru infracţiuni de trafic de persoane, trafic de droguri, infracţiuni cu privire la viaţa sexuală, infracţiuni de violenţă, precum şi orice alt motiv legat de riscurile pentru copil, care ar deriva din exercitarea de către acel părinte a autorităţii părinteşti.

Nici o forma de violenta fata de copil nu poate fi acceptata: Curtea Europeana a Drepturilor Omului a aratat ca nu s-ar putea considera ca violentele fata de minor ar putea constitui acte „izolate sau întâmplătoare”, sau că ar reprezenta o formă de educație aplicată minorilor.

Nu doar legislația națională interzice în mod absolut aplicarea de pedepse corporale copilului, dar Curtea Europeană a Drepturilor Omului, la data de 03.10.2017 în cauza DMD împotriva României, a arătat că asigurarea unei demnități de bază copilului înseamnă că nu poate exista compromis în condamnarea violenței împotriva copiilor, fie că ea ar fi acceptată ca „tradiție”, fie că ea ar fi deghizată ca „disciplină”.

 Unicitatea copiilor – potențialul și vulnerabilitatea lor, dependența lor de adulți – face imperativ ca ei să beneficieze nu de mai puțină protecție, ci de mai multă, în fața violenței, și inclusiv să fie protejați de pedeapsa corporală, aceasta din urmă fiind invariabil degradantă.

Alte aspecte importante referitoare la autoritatea parinteasca

Niciunul dintre parinti nu poate renunta la dreptul de a exercita autoritatea parinteasca, insa parintii se pot invoi cu privire la modul de exercitare a autoritatii parintesti.

Totodata, in conformitate cu dispozitiile art. 375 Cod civil, divortul prin acordul sotilor care au copii minori, poate fi constatat doar in sitiatia in care sotii convin exercitarea autoritatii parintesti in comun asupra minorilor.

Daca unul dintre soti doreste sa exercite in mod exclusiv autoritatea parinteasca, trebuie sa se adreseze cu cererea de divort instantelor de judecata.

Av. Claudia Panzaru