In Monitorul Oficial nr. 262 din data de 31 martie 2020 au fost publicate Ordonantele militare nr. 5 si 6 din 2020 ale Ministrului Afacerilor Interne.

Potrivit Ordonantei militare nr. 5/2020, a fost dispusă prelungită măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania si din Spania către România, pentru o perioadă de 14 zile, incepând cu data de 31 martie 2020 ora 18,00, precum si măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Italia si din Italia catre România, pentru o perioadă de 14 zile, incepand cu data de 6 aprilie 2020.

Potrivit art. 3 din Ordonanta militară nr. 5/2020 au fost modificate dispozitiile art. 3 alin.1 si 2 din Ordonanta militară nr. 4/2020, astfel că persoanele care părăsesc locul in care au fost carantinate, fără aprobarea autoritătilor competente, vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora, si vor răspunde penal conform legii. Totodată, persoanele care nu respectă conditiile izolării la locul declarat/la care au optat să efectueze izolarea si sunt identificate in afara spatiului de izolare vor fi obligate să intre in carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora, sunt sanctionate contraventional conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu si regimul stării de urgentă, dacă fapta nu constituie infractiune.

Prin Ordonanta militară nr. 6/2020 a fost instituită carantina in municipiul Suceava si in zona limitrofă formată din următoarele opt comune: Adâncata, Salcea, Ipotesti, Bosanci, Moara, Scheia, Pătrăuti si Mitocu Dragomirnei, precum si, ca perimetru de sigurantă in jurul localitătilor carantinate, toate celelalte unităti teritoriale administrative din judetul Suceava.

In zona carantinată potrivit Ordonantei  este permisă intrarea, respectiv iesirea pentru:

a)transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime si resurselor necesare desfăsurării activitătilor economice in zona carantinată, precum si a aprovizionării populatiei;

b)persoanele care nu locuiesc in zona carantinată, dar care desfăsoară activităti economice sau in domeniul apărării, ordinii publice, securitătii nationale, sanitar, situatiilor de urgentă, administratiei publice locale, asistentei si protectiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentatiei publice, alimentării cu apă, comunicatiilor si transporturilor.

De aceea, prin acelasi act normativ s-a dispus obligatia in sarcina Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, precum si a operatorilor economici din domeniul transportului feroviar de persoane de a nu comercializa bilete/abonamente sau alte titluri de călătorie pentru transportul călătorilor in zona carantinată decât dacă sunt respectate dispozitiile de exceptie prin care este permisă intrarea, respectiv iesirea din zona de carantină.

In zona de protectie, organele cu atributii in domeniul apărării, ordinii publice si securitătii nationale vor stabili măsuri specifice de prevenire si limitare a intrării, respectiv a iesirii persoanelor in/din zona de carantinare prevăzută la art. 1; totodată, in zona de protectie este interzisă deplasarea intre localitătile din zonă a persoanelor ce apartin altor categorii socioprofesionale. Aceste ordonante militare au fost adoptate in temeiul Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgentă la nivel national, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, pe fondul pandemiei cu virusul SARS-COV-2/COVID-19, respectiv a epidemiei cu coronavirus