În dosarul nr. 51/1/2020, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat Decizia nr. 9/30.03.2020, prin care a admis recursul în interesul legii promovat de Colegiul de 

conducere al Curţii de Apel Cluj şi a stabilit că În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 470, art. 478 alin. (2) şi a art. 479 alin. (2) din Codul de procedură civilă, prin raportare la art. 254 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură civilă, în noțiunea de probe noi ce pot fi propuse și încuviințate în faza apelului se includ atât probele propuse în faţa primei instanțe prin cererea de chemare în judecată sau întâmpinare, cât şi acelea care nu au fost propuse în fața primei instanțe sau au fost propuse tardiv, iar în privința lor prima instanță de fond a constatat decăderea.

Ulterior redactării considerentelor, Decizia nr. 9/2020 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în recurs în interesul legii va fi publicată în Monitorul Oficial.

Această deciziei pronunțată în recurs în interesul legii este obligatorie, de la data publicării în Monitorul Oficial.