Prin Ordonanta militara nr. 4 din 29.3.2020, au fost luate o serie de masuri privind protejarea popoulatiei in contextual pandemiei SARS-CoV-2 (COVID-19/coronavirus).

Astfel, au fost extensa posibilitatea persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, de a circula in exteriorul locuintei/gospodariei, este permisa si in afara intervalului orar 11,00-13,00, daca aceasta se face pentru rezolvarea problemelor de natura medicala, precum tratamentele oncologice planificate, dializa etc., folosind mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/sustinatorilor sau, dupa caz, mijloacele de transport sanitar special destinat.

Completarea aceasta era fireasca si necesara, tocmai in contextual in care problemele medicale planificate nu pot fi restranse intr-un anumit interval orar. 

Pe de alta parte, este de remarcat ca depalsarea nu se poate realiza in orice modalitate, ci folosind mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/sustinatorilor sau, dupa caz, mijloacele de transport sanitar special destinat. 

Pe cale de consecinta, este exclusa utilizara modalitatilor de deplasare ce a ar putea presupune aglomerari de persoane.

Pentru realizarea acestei deplasari este necesara prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere in acest sens.

Circulatia persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani este permisa si in intervalul orar  20,00-21,00, daca aceasta se face pentru a asigura nevoile animalelor de companie/domestice doar in proximitatea locuintei/ gospodariei, iar declaratia pe proprie raspundere pentru acest interval orar nu este necesara atunci cand deplasarea se face in acest scop.

Totodata, operatorii economici care comercializeaza alimente si produse de stricta necesitate si care isi desfasoara activitatea in conditiile dispuse prin ordonante militare in perioada starii de urgenta au obligatia sa isi organizeze programul de lucru pentru a facilita si a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani in intervalul orar 11,00-13,00, limitand, in acest interval, accesul persoanelor din alte categorii de varsta.

Tot ca masura de protectie a sanatatii publice a fost prevazuta si obligatia persoanelor sa reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportand cheltuielile efectuate cu carantinarea lor, pentru persoanele care parasesc locul in care au fost carantinate, fara aprobarea autoritatilor competente, precum si persoanele care nu respecta conditiile izolarii la domiciliu si sunt identificate in afara spatiului de izolare. Totodata, aceste persoane vor fi sanctionate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta,

La intrarea in tara, pentru protejarea propriilor familii, conducatorii autovehiculelor de transport marfa cu capacitatea maxima autorizata mai mare de 2,4 tone, pilotii de aeronave sau personalul navigant, au obligatia de a opta pentru carantinare/izolare, dar nu mai mult de 14 zile, in perioada dintre curse, pentru una dintre urmatoarele modalitati de protectie impotriva raspandirii COVID-19:

a) carantinarea in spatii puse la dispozitie de catre angajator;

b) izolarea la domiciliu impreuna cu toate persoanele cu care locuiesc/se gospodaresc sau singuri, in alt spatiu locativ disponibil;

c) carantinarea la cerere, in spatiile puse la dispozitie de autoritatile administratiei publice, cu suportarea cheltuielilor aferente carantinarii.

Optiunea pentru una dintre aceste modalitati se realizeaza prin completarea unei declaratii pe propria raspundere prin care persoana isi asuma una dintre cele 3 variante de carantinare/izolare.

Ordonanta militara 4/20202 a instituit, pentru o perioada stabilita de angajator, masuri de izolare preventiva la locul de munca sau in zone special dedicate in care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul care ocupa functii esentiale pentru asigurarea functionarii productiei, transportului si distributiei energiei electrice si gazelor naturale, a activitatilor de intretinere si mentenanta a echipamentelor si instalatiilor specifice, precum si a celorlalte activitati de aprovizionare, respectiv extractie, productie si procesare a resurselor si materiilor prime si/sau semiprocesate energetice necesare functionarii corespunzatoare Sistemului energetic national in concordanta cu prevederile planurilor proprii de continuitate a activitatilor de baza in cazul instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei.

Tot ca o masura de protectie a populatiei, in perioada starii de urgenta preturile la energie electrica si termica, gaze naturale, alimentare cu apa, salubritate si carburanti nu pot fi majorate peste nivelul practicat la data emiterii prezentei ordonante militare, acestea putand fi doar diminuate in functie de cerere si oferta.Mai mult, in sarcina autoritatilor administratiei publice locale a fost instituita obligatia de a asigura montarea de dispozitive cu solutii dezinfectante la toate intrarile blocurilor de locuinte situate pe raza unitatii administrativ-teritoriale si vor dezinfecta periodic lifturile, casa scarilor si alte spatii comune. Ministerele cu retea sanitara proprie si autoritatile administratiei publice locale care au in subordine sau in coordonare unitati sanitare vor asigura la cerere spatii hoteliere destinate repausului intre ture sau garzi personalului din sistemul public sanitar, in vederea prevenirii raspandirii virusului COVID-19 in randul cadrelor medicale sau al familiilor acestora.