Prin Ordinul nr. 791 din 24 martie 2020, al Ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri, publicat in Monitorul Oficial nr. 248/25.03.2020, a fost reglemantata procedura  privind acordarea certificatelor de situatii de urgenta operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2

Potrivit acestui Ordin, emitentul Certificatelor pentru Situatii de Urgenta este Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

Acordarea acestor certificate se realizeaza la cererea solicitantilor, depusa exclusiv online, certificatele emise in aceasta modalitate fiind valabile si fara semnatura emitentului, prin verificarea datelor de identificare a acestora prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/.

Eliberarea certificatelor se realizeaza automat, electronic, dupa validarea de catre sistem a solicitarii.

In intelesul acestui ordin, solicitantul-operator economic este persoana indrituita legal, in intelesul atribuit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare ori alte acte normative ce reglementeaza masuri acordate in contextul starii de urgenta.

Ordinul nr. 791 din 24 martie 2020 a prevazut doua forme ale certificatelor pentru situatii de urgenta, respectiv:

a)Tipul 1 (Albastru) – eliberat pentru solicitantii care cer acordarea acestuia in baza declaratiei pe propria raspundere, din care rezulta intreruperea totala sau partiala a activitatii, ca urmare a deciziilor emise de autoritatile publice competente, potrivit legii, in perioada starii de urgenta decretate;

b)Tipul 2 (Galben) – eliberat solicitantilor care cer acordarea acestuia in baza declaratiei pe propria raspundere din care rezulta inregistrarea unei diminuari a incasarilor in luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgenta, iar certificatele emise la art. 2 se utilizeaza in relatiile cu institutiile publice pentru obtinerea de facilitati/masuri de sprijin ori in relatiile comerciale, in conditiile legii.

In vederea obtinerii certificatului de urgenta solicitantul incarca in platforma http://prevenire.gov.ro urmatoarele informatii si documente:

a)datele de identificare;

b)declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atesta ca toate informatiile si documentele care stau la baza cererii pentru obtinerea certificatului sunt conforme cu realitatea si respecta legislatia in vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, cu referire la inchiderea totala sau partiala a activitatii sau la diminuarea incasarilor in cuantumul indicat. In situatia in care reprezentantul legal nu detine semnatura electronica, acesta poate semna olograf, urmand ca toate documentele incarcate in platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declaratia pe propria raspundere) sa fie semnate electronic de catre imputernicitul desemnat in acest sens.

Aceste documente se incarca obligatoriu in platforma http://prevenire.gov.ro, sub semnatura electronica a reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui imputernicit al acestuia, detinator de semnatura electronica.

Solicitantii care nu sunt inregistrati la oficiul registrului comertului furnizeaza informatiile si documentele indicate anterior precum si documente privind autorizarea activitatii. Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri elibereaza certificate pentru situatii de urgenta doar pe perioada existentei starii de urgenta in Romania.