Ce este cordul de recunoasterea vinovatiei?

Art. 478 Cod procedura penala prevede ca, in cursul urmaririi penale, dupa punerea in miscare a actiunii penale, inculpatul si procurorul pot incheia un acord, ca urmare a recunoasterii vinovatiei de catre inculpat.

Acordul de recunoastere a vinovatiei are ca obiect recunoasterea comiterii faptei si acceptarea incadrarii juridice pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si priveste felul si cuantumul pedepsei, precum si forma de executare a acesteia, respectiv felul masurii educative ori, dupa caz, solutia de renuntare la aplicarea pedepsei sau de amanare a aplicarii pedepsei.

Ca urmare a incheierii acordului de recunoastere a vinovatiei, inculpatul beneficiaza de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsa prevazute de lege in cazul pedepsei inchisorii si de reducerea cu o patrime a limitelor de pedeapsa prevazute de lege in cazul pedepsei amenzii. Pentru inculpatii minori se va tine seama de aceste aspecte la alegerea masurii educative; in cazul masurilor educative privative de libertate, limitele perioadelor pe care se dispun aceste masuri, prevazute de lege, se reduc cu o treime.

Cine poate initia un acord de recunoastere a vinovatiei?

Acordul de recunoastere a vinovatiei poate fi initiat atat de catre procuror, cat si de catre inculpat.

Limitele incheierii acordului de recunoastere a vinovatiei se stabilesc prin avizul prealabil si scris al procurorului ierarhic superior.

Daca actiunea penala s-a pus in miscare fata de mai multi inculpati, se poate incheia un acord de recunoastere a vinovatiei distinct cu fiecare dintre acestia, fara a fi adusa atingere prezumtiei de nevinovatie a inculpatilor pentru care nu s-a incheiat acord, iar inculpatii minori pot incheia acorduri de recunoastere a vinovatiei, cu incuviintarea reprezentantului lor legal, in conditiile prezentului capitol.

Conditiile incheierii acordului de recunoastere a vinovatiei

Acordul de recunoastere a vinovatiei se poate incheia numai cu privire la infractiunile pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau a inchisorii de cel mult 15 ani.

Acordul de recunoastere a vinovatiei se incheie atunci cand, din probele administrate, rezulta suficiente date cu privire la existenta faptei pentru care s-a pus in miscare actiunea penala si cu privire la vinovatia inculpatului. La incheierea acordului de recunoastere a vinovatiei, asistenta juridica este obligatorie.

Sesizarea instantei cu acordul de recunoastere a vinovatiei si procedura in fata instantei

Dupa incheierea acordului de recunoastere a vinovatiei, procurorul sesizeaza instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in fond si trimite acesteia acordul de recunoastere a vinovatiei, insotit de dosarul de urmarire penala.

Daca acordului de recunoastere a vinovatiei ii lipseste vreuna dintre mentiunile prevazute la art. 482 sau daca nu au fost respectate conditiile prevazute la art. 483, instanta dispune acoperirea omisiunilor in cel mult 5 zile si sesizeaza in acest sens conducatorul parchetului care a emis acordul.

La termenul fixat se citeaza inculpatul, celelalte parti si persoana vatamata. Instanta se pronunta asupra acordului de recunoastere a vinovatiei prin sentinta, in sedinta publica, dupa ascultarea procurorului, a inculpatului si avocatului acestuia, precum si, daca sunt prezente, a celorlalte parti si a persoanei vatamate.

Solutiile instantei cu privire la sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei

Instanta, analizand acordul, pronunta una dintre urmatoarele solutii:
a) admite acordul de recunoastere a vinovatiei si pronunta solutia cu privire la care s-a ajuns la un acord, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 480-482 cu privire la toate faptele retinute in sarcina inculpatului, care au facut obiectul acordului;
b)respinge acordul de recunoastere a vinovatiei si trimite dosarul procurorului in vederea continuarii urmaririi penale, daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 480-482 cu privire la toate faptele retinute in sarcina inculpatului, care au facut obiectul acordului, sau daca apreciaza ca solutia cu privire la care s-a ajuns la un acord intre procuror si inculpat este nelegala sau nejustificat de blanda in raport cu gravitatea infractiunii sau periculozitatea infractorului.

Solutionarea actiunii civile

In cazul in care instanta admite acordul de recunoastere a vinovatiei si intre parti s-a incheiat tranzactie sau acord de mediere cu privire la actiunea civila, instanta ia act de aceasta prin sentinta.

In cazul in care instanta admite acordul de recunoastere a vinovatiei si intre parti nu s-a incheiat tranzactie sau acord de mediere cu privire la actiunea civila, instanta lasa nesolutionata actiunea civila. In aceasta situatie, hotararea prin care s-a admis acordul de recunoastere a vinovatiei nu are autoritate de lucru judecat asupra intinderii prejudiciului in fata instantei civile.

Ce cai de atac se pot exercita impotriva hotararii avand ca obiect acordul de recunoastere a vinovatiei?

Impotriva sentintei pronuntate cu privire la acordul de recunoastere a vinovatiei procurorul, inculpatul, celelalte parti si persoana vatamata pot declara apel, in termen de 10 zile de la comunicare.

Cum solutioneaza instanta de judecata cererea avand ca obiect acordul de recunoastere a vinovatiei, in situatia in care inculpatul isi retrage in fata instantei de judecata consimtamantul valabil exprimat in cursul urmaririi penale?

Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin Decizia nr. 7/2015 a admis recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si a statuat ca retragerea de catre inculpat, in fata instantei de judecata, a consimtamantului valabil exprimat in cursul urmaririi penale, pentru incheierea acordului de recunoastere a vinovatiei, nu constituie temei pentru respingerea acordului de recunoastere a vinovatiei.

Solutii ale instantelor de judecata de respingere a acordurilor de recunoastere a vinovatiei

In cele mai multe situatii in care instantele de judecata au respins acordurile de recunoastere a vinovatiei, au avut in vedere ca pedepsele consemnate in acord sunt nejustificat de blande in raport cu gravitatea infractiunilor. S-a avut in vedere ca aplicarea pedepselor in cuantumul stabilit prin acordul de recunoastere a vinovatiei nu reprezinta un avertisment suficient de puternic pentru indreptarea comportamentului social al inculpatilor, ceea ce ar constitui din perspectiva psihologica o incurajare in repetarea infractiunii.

Totusi, au existat si situatii in care instantele de judecata au respins acordurile pentru recunoasterea vinovatiei intrucat a constatat ca a intervenit prescriptia raspunderii penale pentru infractiunea sau pentru una dintre infractiunile pentru care inculpatul era acuzat.

Instanta, retinand ca este incidenta  incetarea procesului penal, in contextul in care nu a fost investita instanta cu rechizitoriu prin care sa se dispuna trimiterea in judecata a inculpatului pentru aceste infractiuni, a respins acordul de recunoastere a vinovatiei si a dispus trimiterea cauzei la parchet, in vederea dispunerii solutiei de clasare.