Ce este renuntarea la judecata?

Unul dintre principiile actiunii civile este acela al disponibilitatii, in sensul ca partile pot realiza acte de dispozitie cu privire la respectiva actiune.

Art. 406 Cod procedura civila da dreptul reclamantului renunte oricand la judecata, in tot sau in parte, fie verbal in sedinta de judecata, fie prin cerere scrisa.

Cererea de renuntare la judecata se face personal sau prin mandatar cu procura speciala.

Daca renuntarea s-a facut dupa comunicarea cererii de chemare in judecata, instanta, la cererea paratului, il va obliga pe reclamant la cheltuielile de judecata pe care paratul le-a facut.

Limitele reprezentarii in materia renuntarii la judecata

Renuntarea la judecata nu se poate face de reprezentant decat in baza unui mandat special ori cu incuviintarea prealabila a instantei sau a autoritatii administrative competente.

Renuntarea la judecata de reprezentantii minorilor, ai persoanelor puse sub interdictie si ai disparutilor, nu impiedica judecarea cauzei, daca instanta apreciaza ca ele nu sunt in interesul acestor persoane.

In ce conditii poate interveni?

Conform art. 406 Cod procedura civila, daca reclamantul renunta la judecata la primul termen la care partile sunt legal citate sau ulterior acestui moment, renuntarea nu se poate face decat cu acordul expres sau tacit al celeilalte parti. Daca paratul nu este prezent la termenul la care reclamantul declara ca renunta la judecata, instanta va acorda paratului un termen pana la care sa isi exprime pozitia fata de cererea de renuntare. Lipsa unui raspuns pana la termenul acordat se considera acord tacit la renuntare.

Efectele renuntarii

Cand renuntarea la judecata se face in apel sau in caile extraordinare de atac, instanta va lua act de renuntare si va dispune si anularea, in tot sau in parte, a hotararii sau, dupa caz, a hotararilor pronuntate in cauza.

Renuntarea la judecata se constata prin hotarare supusa recursului, care va fi judecat de instanta ierarhic superioara celei care a luat act de renuntare. Cand renuntarea are loc in fata unei sectii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, hotararea este definitiva.

Renuntarea la judecata a unuia dintre reclamanti nu este opozabila celorlalti reclamanti.

Renuntarea produce efecte numai fata de partile in privinta carora a fost facuta si nu afecteaza cererile incidentale care au caracter de sine statator.

Se poate reveni asupra renuntarii la judecata?

Renuntarea la judecata reprezinta un act unilateral de vointa.

Ca act unilateral de vointa, intrucat legea nu prevede contrariul, este irevocabil, fiind astfel un act de dispozitie asupra caruia nu se mai poate reveni.

Renuntarea la judecata, daca a fost realizata in scris, produce efecte de la data depunerii in instanta, astfel ca partea prezenta la termenul de judecata acordat pentru a se lua act de renuntarea la judecata nu poate reveni asupra manifestarii sale de vointa in sensul de a cere continuarea demersului judiciar.

By |2019-04-15T10:51:11+03:00September 4th, 2018|Categories: Articole juridice|Comments Off on Renuntarea la judecata