Potrivit art. 266 Cod civil, logodna reprezintă promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria.
Încheierea logodnei nu este supusă nici unei formalități și poate fi dovedită prin orice mijloc de probă.
Promisiunea de încheiere a căsătoriei (logodna) nu poate primi forță obligatorie, astfel că logodnicul care rupe logodna nu poate fi constrâns să încheie căsătoria.
Ruperea logodnei poate fi realizată de oricare dintre cei doi logodnici, iar motivele ce determină ruperea logodnei pot fi temeinice (precum infidelitatea celuilalt logodnic, violența acestuia, etc.) sau abuzivă.
În situați ruperii logodnei, sunt supuse restituirii darurile pe care logodnicii le-au primit în considerarea logodnei sau pe durata logodnei, în vederea căsătoriei, cu excepția darurilor obișnuite, conform art. 268 Cod civil.
Prin acțiunea în restituire pot fi solicitate darurile se restituie în natură, iar când restituirea în natură nu este posibilă, în măsura îmbogățirii. Acțiunea în restituire se prescrie în termen de un an de la data ruperii logodnei.
Obligația restituirii darurilor nu există dacă logodna a încetat prin moartea unuia dintre logodnici.
În ceea ce privește ruperea abuzivă a logodnei, art. 269 Cod civil prevede că partea care a rupt logodna în mod abuziv pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, în măsura în care au fost potrivite cu împrejurările, precum şi pentru orice alte prejudicii cauzate.
În noțiunea cheltuielilor realizate sau contractate în vederea căsătoriei pot fi incluse cheltuielile pentru pregătirea petrecerii de nuntă (îmbrăcăminte, fotograf, muzică, etc) precum și alte cheltuieli realizate în considerarea încheierii căsătoriei.
În categoria prejudiciilor produse logodnicului sunt incluse și daunele morale pentru suferința pe care a resimțit-o ca urmare a ruperii abuzive a logodnei de către celălalt logodnic.
Totodată, poate fi obligat la aceleași despăgubiri și logodnicul care în mod culpabil l-a determinat pe celălalt să rupă logodna.
Cu toate acestea, nu pot fi solicitate, în situația ruperii abuzive a logodnei, cheltuielile realizate sau contractate ce nu sunt potrivite cu împrejurările, respectiv nu au fost realizate în perspectiva încheierii căsătoriei și care ar apărea astfel ca fiind exagerate.
Potrivit art. 270 Cod civil, acțiunea privind daunele materiale și morale cauzate ca urmare a ruperii abuzive a logodnei se prescrie în termen de un an de la data ruperii logodnei.

By |2019-10-16T09:33:41+03:00October 16th, 2019|Categories: Articole juridice|Comments Off on Daunele materiale și morale datorate pentru ruperea logodnei