Insolventa

În urma deschiderii procedurii insolvenței societății C. SRL a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar provizoriu de către instanță D.I.

La prima ședință a adunării creditorilor, pentru punctul de pe ordinea de zi având ca obiect confirmarea lichidatorului judiciar provizoriu, doamnele S.I.D. și D.I.L. în calitate de creditoare, cu procent de 7,53% din totalul creanțelor au votat împotriva desemnării în calitate de lichidator judiciar a D.I. 

Un procent de 41,33% din totalul creanțelor a votat pentru confirmarea în calitate de lichidator judiciar pentru D.I.

Creditorul privilegiat, cu un procent în cuantum de 37,84% din totalul creanțelor a votat prin corespondență și a arătat că înțelege să desemneze un alt lichidator judiciar.

La numărătoarea voturilor, D.I., lichidatorul judiciar provizoriu, a arătat că ar fi fost confirmat în calitatea de lichidator judiciar provizoriu deoarece voturile pozitive (41,33% din total creanțe) ar fi depășit votul negativ (7,58% din total creanțe), însă nu a valorificat votul creditorului majoritar (41,33%din total creanțe).

Despre votul creditorului privilegiat, lichidatorul judiciar provizoriu  s-a mărginit doar să arate că nu reprezintă o proporție suficient de mare din totalul creanțelor pentru a numi un alt lichidator judiciar, dar fără a valorifica votul creditorului majoritar ca fiind vot negativ.

Creditoarea S.I.D. a formulat contestației împotriva hotărârii adunării creditorilor, prin care a criticat modalitatea de numărare a voturilor în cadrul adunării generale a creditorilor debitoarei C. SRL.

Prin contestația formulată, creditoarea S.I..D a arătat că în urma ședinței adunării creditorilor societății C. SRL lichidatorul a transmis prin intermediul unui e-mail faptul că a fost votat în calitate de lichidator judiciar al debitoarei, iar procesul-verbal pe care l-a transmis nu face referire deloc la votul exprimat de creditorul privilegiat, ce deține 37,84% din totalul creanțelor  .

În realitate, potrivit procesului-verbal al creditorilor publicat la data de reiese că împotriva lichidatorului judiciar provizoriu D.I. au votat creditoarele SID și DIL, precum și creditoarea privilegiată, majoritară, – care a propus desemnarea în cauză a unui alt lichidator judiciar.

Art. 49 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 statuează că, cu excepţia cazurilor în care legea cere o majoritate specială, şedinţele adunării creditorilor au loc în prezenţa titularilor de creanţe însumând cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot asupra averii debitorului, iar deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul favorabil manifestat expres al titularilor majorităţii, prin valoare, a creanţelor prezente cu drept de vot. Votul condiţionat este considerat vot negativ. Sunt consideraţi prezenţi şi creditorii care au votat valabil prin corespondenţă.

Potrivit procesului-verbal al Adunării creditorilor, creditoarea majoritară– a exprimat un vot valabil, prin corespondență, astfel că a avut calitatea de creditor prezent.

Votul descris în cuprinsul procesului-verbal al ședinței Adunării creditorilor exprimat de creditoarea majoritară are valoarea unui vot negativ în ceea ce privește punctul 1 al ordinii de zi, respectiv desemnarea lichidatorului provizoriu D.I. în calitate de lichidator judiciar al debitoarei, deoarece creditoarea a desemnat un alt lichidator judiciar pentru debitoarea C.S.SRL. 

Pe cale de consecință, totalul voturilor exprimate împotriva desemnării lichidatorului D.I. este de 45,37 % din totalul creanțelor.

Pentru desemnarea sa în calitate de lichidator judiciar, reiese că au votat numai 41,33% din total creanțe, ceea ce conduce la concluzia că, în realitate, lichidatorul judiciar provizoriu a fost infirmat.

Din cuprinsul procesului-verbal întocmit, nu reiese că lichidatorul judiciar provizoriu ar fi adus la cunoștința adunării creditorilor votul exprimat de creditorul majoritar– creditor privilegiat și având creanța cea mai însemnată.

Instanța de judecată în mod corect a admis contestația formulată și a îmbrățișat argumentația contestatoarei-creditoare S.I.D., tocmai față de împrejurarea că în cadrul unei ședințe a adunării creditorilor nu pot fi exprimate decât voturi pentru sau împotriva ordinii de zi, iar voturile condiționate trebuie să fie considerate voturi negative. (Sentința 25/05.02.2019 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș).

De aceea, instanța de judecată a admis contestația formulată. Împotriva acestei hotărâri, lichidatorul judiciar provizoriu a formulat apel, ce a fost respins ca nefondat (Decizia  502/27.09.2019 pronunțată de Curtea de Apel Pitești)

By |2019-12-12T13:27:46+02:00December 12th, 2019|Categories: Articole juridice|Comments Off on Insolvența. Modalitate de numărare a voturilor în cadrul adunării creditorilor – decizie de speță.